We have a job for you!


Check our current job advertisements and join our team.

Łódź

PHP Programmer

More info

Łódź

JavaScript Programmer

More info

Łódź

Web Designer / Webmaster

More info

Łódź

DTP Graphic Designer

More info

Łódź

Key Account Manager

More info

Łódź

PHP Programmer

Scope of duties

 • to design and develop modern WEB applications in PHP 5 technology,
 • to develop WEB applications for mobile devices,
 • to maintain and develop the existing solutions,
 • to provide ongoing technical support for clients.

Expectations

 • knowledge of object-oriented programming in PHP5,
 • knowledge of at least one MVC framework,
 • knowledge of MySQL, PostgreSQL databases,
 • experience in development scaled, distributed websites,
 • independence and initiative in action and problem solving
 • analytical skills,
 • ability to read technical documentation

Additional assets

 • knowledge of Zend Framework,
 • knowledge of DoctrineODM, DoctrineORM, Propel, etc.,
 • knowledge of MongoDB or any other no-sql base,
 • experience with version control systems, preferred GIT,
 • experience in the scope of construction of REST application,
 • a sense of humour.

What we offer

 • stable employment on the basis of a contract of employment,
 • work in a company enjoying a good reputation,
 • work with interesting and innovative solutions,
 • work in a young team of specialists,
 • opportunity to implement one's own ideas,
 • trainings and a possibility of permanent development,
 • full professional equipment of the work stand,
 • attractive pay
 • a sports pack,
 • private medical care,
 • good coffee with no limits.

Aplikuj


Łódź

JavaScript Programmer

Scope of duties

 • to design and develop modern, responsive WEB applications in JS technology,
 • to develop WEB applications for mobile devices,
 • to maintain and develop the existing solutions,
 • to provide ongoing technical support for clients.

Expectations

 • knowledge of object-oriented programming in JavaScript,
 • knowledge of jQuery, Twitter Bootstrap libraries,
 • knowledge of basics of HTML, CSS,
 • independence and initiative in action and problem solving
 • analytical skills,
 • ability to read technical documentation.

Additional assets

 • experience in the scope of development of REST application,
 • knowledge of design patterns,
 • knowledge of at least one of the following frameworks: JS - ExtJS, Backbone, AngularJS or derivative,

What we offer

 • stable employment on the basis of a contract of employment,
 • work in a company enjoying a good reputation,
 • pracę przy ciekawych i innowacyjnych rozwiązaniach,
 • work in a young team of specialists,
 • opportunity to implement one's own ideas,
 • trainings and a possibility of permanent development,
 • full professional equipment of the work stand,
 • attractive pay,
 • a sports pack,
 • private medical care,
 • good coffee with no limits.

Aplikuj


Łódź

Web Designer / Webmaster

Scope of duties

 • to design websites and visual identification,
 • to design elements of the user interface,
 • to design marketing materials for the company,
 • aktywne uczestniczenie w pracach działów PR i marketingu.

Expectations

 • experience in work on a similar position supported by a professional portfolio,
 • fluent service of Adobe CC pack programmes, such as Photoshop, Illustrator,
 • ability to implement websites on the basis of HTML, CSS, JavaScript technologies (including HTML5, CSS3),
 • great creativity, independence and passion in the creation of new designs focusing on new technologies,
 • knowledge of current design tendencies,
 • nowledge of W3C standards and issues connected with code compatibility with different browsers,
 • knowledge of issues connected with Responsive Web Design,
 • knowledge of the principles of Usability, User Experience.

Additional assets

 • knowledge of jQuery or other JavaScript frameworks,
 • knowledge of Twitter Bootstrap,
 • knowledge of AJAX,
 • knowledge of Wordpress, Joomla,
 • ability to professionally prepare marketing materials for print,

What we offer

 • employment on the basis of a contract of employment,
 • work in a dynamic and creative team,
 • ability to develop and meet one's professional needs,
 • tailor-made trainings,
 • attractive and stable conditions of employment in a company on an established position on the market,
 • a sports pack,
 • private medical care,
 • good coffee with no limits.
 • pakiet sportowy,
 • prywatną opieka medyczna,
 • dobrą kawę w dowolnych ilościach.

Aplikuj


Łódź

DTP Graphic Designer

Scope of duties

 • to design visual identification,
 • to design marketing materials for the company,
 • to prepare marketing materials for print,
 • to actively participate in work of the PR and Marketing Departments.

Expectations

 • fluent service of Adobe CC pack programmes, such as Photoshop, Illustrator, InDesign, Bridge, Acrobat,
 • experience in work on a position as a DTP Graphic Designer supported by a professional portfolio,
 • great creativity, independence and passion in the creation of new designs,
 • readiness to face new challenges,
 • ability to work under pressure.

Additional assets

 • ability to cut website layouts (HTML, CSS, JS),
 • experience in the field of marketing.

What we offer

 • employment on the basis of a contract of employment,
 • work in a dynamic and creative team,
 • ability to develop and meet one's professional needs,
 • tailor-made trainings,
 • attractive and stable conditions of employment in a company on an established position on the market,
 • a sports pack,
 • private medical care,
 • good coffee with no limits.
 • pakiet sportowy,
 • prywatną opieka medyczna,
 • dobrą kawę w dowolnych ilościach.

Aplikuj


Łódź

Key Account Manager

Scope of duties

 • pozyskiwanie i obsługa klientów,
 • budowanie trwałych relacji z Klientami,
 • tworzenie indywidualnych ofert dla Klientów,
 • uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach branżowych (jako słuchacz i prelegent),
 • realizacja celów sprzedażowych.

Expectations

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w sprzedaży aplikacji internetowych,
 • mile widziane wykształcenie wyższe,
 • znajomość technik sprzedażowych i negocjacyjnych,
 • kompetencje miękkie,
 • umiejętność dopasowania potrzeb klienta do panujących trendów,
 • mile widziane szerokie kontakty branżowe,
 • prawo jazdy kat. B.

What we offer

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w dynamicznym, kreatywnym i zgranym zespole,
 • możliwość rozwoju i realizacji celów zawodowych,
 • szkolenia dobrane do potrzeb,
 • atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • pakiet sportowy,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • darmowe kursy językowe,
 • dobrą kawę w dowolnych ilościach.

Aplikuj


Na każdym etapie rekrutacji gwarantujemy Ci dyskrecję i zachowanie poufności.

Po uzyskaniu zgody kandydatów, aplikacje mogą być wykorzystane w przyszłych procesach rekrutacyjnych. W tym celu prosimy o umieszczenie w CV klauzuli następującej treści:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Over Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Warszawska 65, 98-100 Łask, woj. łódzkie, NIP 8311630316, REGON 101268658, KRS 0000393770, jako potencjalnego pracodawcy, w tym wizerunku, dla celów związanych z uczestnictwem w danym procesie rekrutacyjnym Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Over Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Warszawska 65, 98-100 Łask, woj. łódzkie, NIP 8311630316, REGON 101268658, KRS 0000393770, jako potencjalnego pracodawcy, w tym wizerunku dla celów związanych z uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Administratorem Danych Osobowych jest Over Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Warszawska 65, 98-100 Łask, woj. łódzkie, NIP 8311630316, REGON 101268658, KRS 0000393770, zwana dalej „Spółką”. W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: rodo@over-group.pl Dane osobowe gromadzone przy pomocy aplikacji o pracę (CV) – przetwarzane w celach rekrutacyjnych - przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, a w zakresie wizerunku – art. 9 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe podane przez kandydata związane z:

 • - uczestnictwem w wybranym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko,
 • - uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne.